Stavby Radek Šafář

Ve stavebnictní se pohybuji již mnoho let a mým krédem je: "Kvalitně a bez starostí".

Zabývám se stavebním dozorem pro investora, aby byla zaručena vysoká kvalita za odpovídající cenu. Poskytuji poradenství v oblasti výběru pozemků, objektů, zvolených materiálů a zastupuji při jednání s dodavateli. Zajistím výpis z katastru nemovitostí, stavební povolení či kolaudaci objektu.

Stavební dozor, technický dozor investora (stavebníka) a koordinátor BOZP na staveništi jsou často stavebníkem podceňovány.

Číst více...
 
Inženýrská činnost

Nabízím inženýrskou činnost (zastupování při jednání s orgány státní správy a ostatními účastníky řízení) pro občanskou výstavbu i rekonstrukci:

Předprojektová inženýrská činnost:

Vyjádření dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků

Zpracování jednotlivých etap projektové dokumentace

Inženýrská činnost pro zajištění územního rozhodnutí:

zpracování projektové dokumentace a jednání s projektantem a příslušnými orgány

Inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení:

Zajištění všech podmínek pro udělení stavebního povolení

Číst více...
 
Poradenská činnost

Poradenství poskytuji převážně pro individuální stavebníky:

Pomoc s výběrem pozemku

Výběr vhodného objektu

Pomoc při výběru materiálů a technologií ke stavbě

Zaměření stavebních parcel nebo stávajícího objektu

Pomoc při výběru dodavatele stavby

Porovnání nabídek dodavatelů stavebních prací

Jednání, příprava a návrh smlouvy s dodavatelem

 
Stavební dozor

V rámci výstavby provádím odborný stavební a technický dozor na stavbě prováděné dodavatelsky jednou či více odbornými firmami, tak aby měl stavebník (investor) jistotu, že práce jsou prováděny v odpovídající kvalitě, ceně a množství.

Cestou technického dozoru stavebník sleduje, zda zhotovitel stavby nebo její příslušné části provádí stavbu (její příslušnou část) v souladu s právními předpisy a v souladu se závazky vyplývajícími pro něho z příslušné smlouvy. Technický dozor se uskutečňuje ve fázi realizace projektu a ve fázi vyzkoušení a průkazů, tj. od zahájení do ukončení působnosti příslušného (dozorovaného) zhotovitele na staveništi.

Číst více...