Home Inženýrská činnost
Inženýrská činnost

Nabízím inženýrskou činnost (zastupování při jednání s orgány státní správy a ostatními účastníky řízení) pro občanskou výstavbu i rekonstrukci:

Předprojektová inženýrská činnost:

Vyjádření dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků

Zpracování jednotlivých etap projektové dokumentace

Inženýrská činnost pro zajištění územního rozhodnutí:

zpracování projektové dokumentace a jednání s projektantem a příslušnými orgány

Inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení:

Zajištění všech podmínek pro udělení stavebního povolení

Inženýrská činnost pro zajištění kolaudace stavby a případných povolení provozu:

zajištění podkladů ke kolaudačnímu řízení stavby - revize, zkoušky, certifikáty