Home Stavby Radek Šafář
Stavby Radek Šafář

Ve stavebnictní se pohybuji již mnoho let a mým krédem je: "Kvalitně a bez starostí".

Zabývám se stavebním dozorem pro investora, aby byla zaručena vysoká kvalita za odpovídající cenu. Poskytuji poradenství v oblasti výběru pozemků, objektů, zvolených materiálů a zastupuji při jednání s dodavateli. Zajistím výpis z katastru nemovitostí, stavební povolení či kolaudaci objektu.

Stavební dozor, technický dozor investora (stavebníka) a koordinátor BOZP na staveništi jsou často stavebníkem podceňovány.

Význam stavebního dozoru, technického dozoru a funkce koordinátora bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) na staveništi je často velice podceňován a zanedbáván. Všechny tyto činnosti podléhají zákonům České republiky (zákon č.183/2006 Sb.- stavební zákon, zákon č.309/2006 Sb. a další).

Kvalitní stavební dozor ochrání stavbu před špatnými smlouvami s dodavateli stavebních prací, neúplně specifikovaným popisem prací a rozsahem díla a také nevhodně zvoleným materiálem.

Mým cílem je předejít závadám na stavbě nebo nemalým finančním a jiným sankcím ze strany stavebních úřadů nebo oblastních inspektorátů práce (OIP).

Následné opravy stavebního díla jsou velice finančně i časově nákladné. Využijte služeb stavebního dozoru a ušetřete tak finanční prostředky, čast a energii.